I går meldte lokalavisa Hitra-Frøya at lyset var tilbake på Sula fyr, etter å ha vært borte en uke. I dag kom et tips om at lyset var borte igjen.

- Ut fra de instrumentene vi har, skal det være strøm til lampa på fyret. Derfor er det rart at det ikke er lys. Men vi har sendt noen fra Kystverket over for å sjekke ut saken, forteller Ole Bjørn Molnes som er avdelingsleder i Havne- og farvannsavdelingen, Midt-Norge.

Trolig er det derfor noe annet som er galt enn sikringen som ble byttet av Kystverket.

- Når kan man forvente at lyset er tilbake?

- Det er vanskelig å svare på nå. Vi vet nok mer etter vi har fått sjekket forholdene bedre, svarer Molnes.

Som Hitra-Frøya tidligere har omtalt, jobber Kystverket for å sikre penger til videre vedlikehold av Sula fyr i 2015. Under ei helgesamling på Sula i høst, ble det kjent at Kystverket i sitt foreløpige budsjett hadde avsatt penger til formålet.

- Det pr i dag stipulert til ca 2 millioner kroner. Vi vil også forsøke å få til en ordning slik at selve fyret kan bli mer tilgjengelig for besøkende, sa Harald Tronstad, regiondirektør Kystverket Midt-Norge, til lokalavisa Hitra-Frøya etter helgas samling.