Turngruppa til Frøya idrettslag søker kommunen om støtte til Eurogym 2014.

I rådmannens innstilling heter det at søknaden fra turngruppa til Frøya IL bør rettes til styret i Frøya IL på lik linje som søknader fra andre underavdelinger i Frøya IL.

Innstillingen til formannskapets møte tirsdag er at søknaden avslåes.