Ordføreren orienterte i siste formannskap om at Hitra Idrettsråd har sendt en henvendelse om at de ønsker å engasjere seg i Neverlia, og at de ser positivt på at det opparbeides løpebane ved idrettsanlegget til Sandstad IL.