- Folk må beregne litt lenger tid på å komme seg frem