Vil svare på Arbeidstilsynets pålegg med å bygge i høyden

foto