Det var under boring etter ny drikkevannskilde for Krokstadøra vannverk at tilsiget til kommunens eksisterende vannkilde ble redusert. Arbeidet må til i forbindelse med forarbeidene til den nye Ulvstubakken på Fv. 714 i Snillfjord. Det manglende tilsiget av rent vann har gjort at kommunen har måttet kjøre drikkevann fra Orkdal, som fylles direkte opp i høydebassenget i Aalia.

714-BORING HAR GITT VANNMANGEL, LES MER HER

Tross problemene, er prosjektleder for ny fv. 714, Svein Soknes, optimistisk med tanke på å få vannmengden opp på godt nivå igjen.Boringen har gitt gode resultater.

- Planen var å bore fem nye hull, etter fire hull hadde vi fått tilstrekkelig med vann. Vannet fosset opp av seg sjøl, og vi slipper å bruke pumper. Problemet er inntil videre transportarbeiderstreiken, som gjør at ventilene vi skal bruke til å regulere vannmengden, er blitt liggende i Sverige. Det har gjort at vi har måttet sveise igjen hullene, sier Soknes.

Det er ventet at abonnenter som tilhører Krokstadøra vannverk, snart vil ha normal vannforsyning igjen.