Når kommunen lager sin økonomiplan, skal man også se på utviklingen lenger fram i tid.

I forbindelse med årets budsjett har rådmannen valgt å legge bort SSBs middelsmodell for befolkningsvekst, og legger i stedet modellen for høy veskt til grunn for planleggingen. Per 1 januar 2013 hadde nemlig Frøya 4506 innbyggere, hvilket er 88 innbyggere mer enn SSBs prognose for høy vekst tilsa.

Denne modellen sa at det skulle vært 4418 innbyggere i 2013. Videre sier prognosen følgende.

1. januar 2114:   4481

2015:        4548

2016        4627

2017        4706

2020        4954

2025        5374

2030        5824

Les også: Finner plass til både boligkontor og flere stilinger