Fylkesordfører Tore O. Sandvik kaller inn til  eierskapsmøte i AtB i dag for å gå gjennom regnskapstallene for AtB.  Møtet finner sted på fylkesordførerens kontor.

- Utviklingen i regnskapstallene er svært bekymringsfull og vi må nå diskutere hva vi kan gjøre for å stoppe den negative utviklingen, samtidig som vi skal ivareta tilbudet til innbyggerne i fylket, sier Tore O. Sandvik.