- Jeg synes det er skammelig dårlig. Jeg blir flau hver gang jeg forlater E 39 og kjører utover mot Hitra.

Disse ordene kommer fra dekningsdirektøren i Telenor, Bjørn Amundsen. Han besøkte i dag frokostmøtet til Frøya næringsforum, og svarte på spørsmål rundt mobildekning.

Flere var interesserte i å vite hvorfor det er slik at man ennå ikke kan snakke i telefonen når man kjører til og fra Trondheim, uten å bli brutt en rekke steder. Spesielt lurte folk på hvorfor det ikke er dekning i de nye tunnelene som er tatt i bruk.

Amundsen forklarte at når det gjelder tunneler, så er det slik at det alltid er en teleoperatør som får oppdraget med installering, og så kobler de andre operatørene seg på. For tunnelene var det ett annet selskap som skulle ha jobben, men disse har nå trukket seg. Nå er det Telenor som skal gjøre installeringen.

- Jeg skal ha en møte kommende onsdag om dekningen i tunnelene.  Jeg kan love at disse vil bli prioritert, sa Amundsen.

Lakseveien gjennon Snillfjord har også en del andre huller uten mobildekning.

- Vi har ingen plan per i dag for å rette opp alt dette. Nå bygges det ny vei, og det er ikke sikkert vi kommer til å bygge ut for alle avstikkerne. Men hvordan folk skal komme seg herifra og inn til Trondheim, uten å bli brutt, det skal vi se på, sier Bjørn Amundsen, dekningssjef i Telenor.