- Det er sikkert mulig å oppfatte det som et stramt budsjett, men jeg må si at jeg er tilfreds. Vi kan ikke få til alt samtidig, det er min hovedtilnærming. Det er absolutt et budsjett vi kan leve bra med, mener Ole Haugen etter formannskapets budsjettbehandling på Hitra.

Formannskapets budsjettforslag for 2014 ble vedtatt torsdag kveld med kun små justeringer i forhold til rådmannens forslag, og ligger nå til høring på kommunens hjemmesider til budsjettet endelig skal vedtas i kommunestyret 12.desember.

- Ingen dramatiske endringer de neste årene

Haugen mener budsjettforslaget vil gi økonomisk forutsigbarhet i årene som kommer.

- Vi har jobbet såpass langsiktig frem i planperioden at det er vanskelig å tro at det skal komme noen dramatiske endringer i de fire neste årene. Det vil si at det er uhyre viktig at vi finner et bærekraftig nivå som kan videreføres i årene som kommer. Da unngår vi fristelsen til å investere for mye, slik at vi må ta budsjettet ned igjen. Med mindre det ikke oppstår uforutsette ting, som nedgang i befolkningsøkningen, eller innstramminger i rammeoverføringen fra sentrale myndigheter, sier Haugen.

Det er også tatt høyde for økning i renter og avdrag på lån.

- Vi har hatt noen tøffe investeringer i det siste. Men på grunn av at vi har avsatt såpass mye i fondsreserver, så fanger vi forhåpentligvis inn en økning i renter og avdrag, slik at det ikke får konsekvenser for driften, mener Haugen.

- Ikke fokus på det vi ikke makter

- Om kommunen hadde mer penger, ville du brukt mer penger der det er behov?

- Generelt så er svaret selvsagt ja. Vi mangler bestandig noe. Men vi må ikke ha fokus på det vi ikke makter, men fokus på det vi evner å gjennomføre, mener ordføreren.

I dagens papiravis eller eavis kan du lese mer om budsjettet.