Optimistisk krabbenæring

Onsdag og torsdag arrangerer Norges Råfisklag med støtte fra Innovasjon Norge den årlige krabbe- og skalldyrkonferansen i Trondheim. I motsetning til mange aktører innen torskesektoren, kan både fiskere og produsenter av taskekrabbe si seg fornøyd med tingenes tilstand hvor etterspørselen øker og prisen til fisker er stigende.

Oppsummerer fjorårets sesong

Konferansen starter med en gjennomgang av fjorårets sesong med innlegg fra salgslag, fiskere og produsenter. Ingelill Jacobsen fra Norges Sjømatråd vil orientere om markedet for taskekrabbe og andre skalldyr før en representant fra Ravnkloa tar for seg omsetningen av sjømat i Trondheimsregionen.

Også rom for andre tema

Trond Ottemo fra Fiskeridirektoratet er bedt om å gi en status for forvaltningen av hummer og leppefisk. Et fiske som gjerne blir kombinert med fangst av taskekrabbe.

- Selv om taskekrabben står i fokus for konferansen, er det som vanlig satt av tid til andre tema, skriver Jan Erik Strøm i Norges Råfisklag.

Bremnes om taretrål

Fra Frøya kommer Hallgeir Bremnes fra Biotrål for å holde innlegg etter at Guri Stuevold fra Sør-Trøndelag fylkeskommune har orientert om forvaltning av tare i Trøndelag.

  • I år blir taretråling viet ekstra oppmerksomhet melder Jan Erik Strøm i Råfisklaget.

Frøya videregående deltar

Konferansen avrundes med et tema som opptar svært mange i fiskerinæringen, nemlig rekruttering. Her blir det innlegg fra Lovise Otterlei i ”Sett Sjøbein” og Julian Vangen som leder et sjarkprosjekt for Nordmøre og Trøndelag.

- Det er ventet i overkant av 70 deltakere på konferansen og det er gledelig at konferansen også i år får besøk av en delegasjon fra Frøya videregående skole, sier Jan Erik Strøm foran ukas krabbekonferanse i optimismens tegn.