Vogntog havnet på gang- og sykkelsti etter utforkjøring