Frøya kommune har valgt å utsette siste frist for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding.

Normalt er 1. september siste dato for spredning av husdyrgjødsel på eng, men kommunene kan tillate en senere frist.

Frøya kommune opplyser på sin nettside at de har valgt å sette 30. september som siste dato.

Imidlertidig kan det oktober i følge kommunen spres husdyrgjødsel på åpen åker med krav om nedmolding senest 18 timer etter spredning.

Kommunen gjør samtidig oppmerksom på at det ikke er tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark, uansett tid på året.