Skal drøfte matkjeder, dataflyt, dyrevelferd og markedssituasjon

foto