Det bekreftes av Udi, men det er foreløpig ikke gjort noen avtaler.

- Vi har fått utallige henvendelser om akuttmottak i Midt-Norge, og vi har fått et par henvendelser fra Hitra. Men jeg husker ikke i farten hvem det var fra. Det er uansett ikke noe vi har fulgt opp foreløpig, og det er ikke gjort noen avtaler, sier Rune Vordahl, regiondirektør i UDI.

Spørs på ankomstene

- Kan det bli behov for akuttplasser på Hitra?

- Det vet vi ikke ennå. Akkurat nå går ankomstene stabilt nedover, men hva som skjer i fremtiden vet vi ikke. Det spørs på om ankomstene øker igjen, sier Vordahl.