Fra i år innfører Mattilsynet smilefjestilsyn i hele Norge. Smilefjesordninga skal gjøre hygienen bedre og maten tryggere på norske serveringssteder.

– Smilefjesordningen tar både gjestene og bransjen på alvor. Smilefjesene vil gi forbrukerne informasjon om hygienen ved restaurantene og kafeene før de setter seg ved bordet og bestiller mat. Ordningen gir gjestene mulighet til å gjøre bevisste valg om hvor de ønsker å spise. Jeg er også sikker på at den vil føre til bedre hygiene på serveringsstedene, slik at maten som serveres blir enda tryggere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Det stilles ingen nye krav til hygiene og håndtering av mat gjennom smilefjesordningen. Det nye er at forbrukerne nå får informasjon om resultatet av Mattilsynets kontroll med serveringsstedet. En plakat med resultatet av tilsynet skal henges opp godt synlig fra utsiden av kafeen eller restauranten.

Resultatet av tilsynet uttrykkes med et smilefjessymbol. Symbolene uttrykkes med en smilende munn, en strekmunn eller en sur munn, avhengig av resultatet av tilsynet.

En smilende munn betyr at det ikke er funnet brudd på regelverket eller bare bagatellmessige forbedringspunkter. Strekmunn betyr at det er funnet brudd på regelverket og at serveringsstedet er pålagt å rette opp dette. Sur munn betyr at det er funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket og at serveringsstedet er pålagt å rette opp dette, forklarer helse- og omsorgsdepartementet.

Smilefjesordningen har vært prøvd ut i 15 kommuner i Midt-Norge siden 2007. Erfaringene har vært svært gode. Hygienen ved serveringsstedene ble bedre, ifølge helse- og omsorgsdepartementet. Ved oppstart fikk 33 prosent av serveringsstedene smilefjes, nå får 70 prosent et smil.

- Kritikkverdige forhold blir også rettet opp raskere enn før. Både Danmark og Finland har en lignende smilefjesordning og ordningen innføres nå i stadig flere land, skriver helse- og omsorgsdepartementet i meldinga.

Over 8000 restauranter og kafeer omfattes av smilefjesordningen. Kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker er ikke med i smilefjesordningen, men vil ha tilsyn fra Mattilsynet som før.