Lerøy Midt og Salmar har så store luseproblemer ved fem anlegg i Halsa og Aure at Mattilsynet har pålagt dem å slakte ut 3,7 millioner laks.– Situasjonen er dramatisk. Jeg har aldri vært borti en så vanskelig situasjon som i år med så mange lokaliteter som sliter samtidig, sier Barbo Rimeslaatten Klakegg i Mattilsynet til avisa Tidens Krav lørdag.

I går meldte Hitra-Frøya og flere andre medier at Mattilsynet kategoriserer lusesituasjonen som meget alvorlig, også ved Hitra og Frøya.

Alt for mye lus

  • Det hele startet med pålegg om nedslakting innen 6. september ved Lerøy Midt sine to anlegg ved Segelråa og Hagahammaren på Tustna. Her sto det henholdsvis 1.091.000 og 600.000 fisk i merdene. Anleggene ble tømt i tide, ellers ville det påløpt døgnmulkt på henholdsvis 267.000 og 147.000 kroner.

  • Deretter fikk Lerøy Midt pålegg om utslakting av 370.000 laks ved Skåren i Halsa innen 13. september. Her ble døgnmulkten satt til 91.000 kroner, men anlegget ble tømt i tide.

  • Det siste Lerøy-anlegget ved Fætten i Halsa hvor det går 860.000 fisk, skal være tømt innen mandag 21. september. Hvis ikke påløper en døgnmulkt på 212.000 kroner.

  • Salmar er det andre selskapet som er rammet. De må innen tirsdag 22. september ha tømt sitt anlegg på Korsneset i Halsa for 780.000 fisk hvis de skal unngå dønmulkt på 190.000 kroner. Her ble det for øvrig tidligere i år påvist infeksiøs lakseanemi (ILA). Lokaliteten ble båndlagt, samtidig som 154.000 fisk måtte slaktes.

- Vi tar situasjonen på dypeste alvor

Mattilsynet er nå tydelige overfor oppdrettsselskapene at de må evaluere beredskapen de har for å takle den utfordrende lusesituasjonen.

- Vi tar situasjonen på dypeste alvor. Dette krever en ekstra innsats fra oppdrettsselskapene og den legger de ned også, forteller Alf Jostein Skjærvik til Hitra-Frøya. Skjærvik er leder for Midtnorsk Havbrukslag og jobber på Salmar.

Flere medier forteller at det er kapasitetsutfordringer på enkelte lakseslakterier for å ta unna nødslakttingene. Enklere blir det heller ikke av at den nye brønnbåten "Gåsø Viking" for tida må slepes rundt mellom anleggene i Trøndelag og Møre på grunn av problemer med framdriften.

- Vi er ikke særlig tilfreds. Det er en garantisak, men båten vil være mer eller mindre ute av drift i seks-sju uker, sa reder Helge Gåsø til Hitra-Frøya 8. september.

LES MER : Nybåten til 250 millioner kroner må slepes rundt (saken krever innlogging i HF+)