Mandag 20. og tirsdag 21. april møtes formannskapene fra Hitra og Frøya. Også formannskapspolitikerne fra Trondheim er med i fellesmøtene.

Samlinga er en blanding av orienteringer og omvisninger samt politiske diskusjoner.

Første dag på programmet er avsatt hovedsaklig til orienteringer og omvisninger. Trondheim Frøya og Hitra formannskap møter etablerere og får omvisning på Hitra kysthavn og Hitra industripark på Jøstenøya, før man drar til Hammerstad og får en omvisning i den kommunalt felleseide bedriften Dalpro.

Ettermiddagen tilbringes på Dolmsundet hotell, der det blir møte med Seaweed Energy Soloutions ved Pål Bakken og SINTEF Fiskeri og havbruk ved Karl Almås. Kvelden skal tilbringes på Hopsjøbrygga på Melandsjø.

Tirsdag settes formannskapsmøtet mellom Trondheim, Frøya og Hitra på Dolmsundet. På agendaen står disse punktene:

* Havbruk/fiskeri og de videregående skolene (Sigurd Bjørgo, Bjørnar Johansen og Per I. Christensen)

* Rullering av samarbeidsavtalen

* NCE – orientering (..center of expertise?)

* SUA (Senter for utenlandsarbeidskraft)

* Kystsoneplan