Kirkene på Hitra har i tur og orden gjennomgått omfattende oppussing. Sist ut er Fillan kirke som nå står for tur. Det er et omfattende arbeid som skal utføres på kirka.

Det er Astra Bygg og Entreprenør som har fått anbudet og skal utbedre kirka. De har fagkompetanse og ekspertise på restaurering av verneverdige bygg og kirker. Det er også de som fikk oppdraget da Nordbotn, Hitra og Sandstad kirker ble oppusset. Kostnaden på oppussingen og utbedringen Fillan kirke skal gjennomgå er stipulert til fem millioner kroner.

Tett tak og ny ytterkledning

- Taket har ikke vært tett og dermed ført til vannskader inne i kirka. I tillegg har enkelte av skifersteinene stått i fare for å ski ned. Taket har 60 prosent helling, så det sier seg selv at skiferen får stor fart nedover om den løsner. Dette har gjort det risikabelt å bevege seg nær kirka, forteller kirkeverge Knut Freidar Reksen.

Takket tettes og ytterkeldningen byttes nå ved Fillan kirke.

Nå skal taket bli tett, og dråpe-skiferen skal festes forsvarlig. Ytterkledningen skal også få en oppgradering. Bordkledningen skal tilbakeføres til opprinnelig utseende, og hele kirka skal males opp. Men Reksen forsikrer at kirka fortsatt vil være rødmalt.

Også vinduene skal utbedres. Kitting og et nytt strøk maling skal gi kirkevinduene et nytt liv. Kirkegulvet er ujevn og skal støttes opp og grunnmuren pusses opp.

Universell utforming

Kirken vil bli gitt en universell utforming, noe som gjør kirkebygget og uteområdet tilgjengelig for besøkende med funksjonsnedsettelser. Det vil ikke la seg gjøre å montere en rampe ved hovedinngangen til kirka, derfor vil denne bli plassert til døra på nedsiden av kirken.

- Døra som i dag er på nedsiden av kirka er faktisk en innerdør. Den har naturligvis ikke tålt vær og vind. Denne vil bli byttet ut med en ytterdør som stilmessig vil samsvare med kirkas øvrige eksteriør, utdyper Reksen.

Nytt toalettbygg

Også toalettfasilitetene vil bli oppgradert. Toalettene er i dag lagt til et bygg midt i bakken mot kirka. Bygget vil bli gjort om til kontorbygg, og nytt toalettbygg vil bli satt opp ved kirkas sørside. Det nye toalettbygget vil stå i stil med kirka, rødmalt og med skifertak.

Det er et omfattende arbeid Fillan kirke skal gjennomgå, og det vil derfor ikke være noe aktivitet i kirken før til våren 2016. Unntaket er begravelser. Seremonien vil måtte foregå i andre kirker, før kortesjen kjører til Fillan kirke.

- Men jeg kan betrygge alle om at kirken vil stå klar til bruk til vårens konfirmasjoner. Da vil Fillan kirke fremstå i nyoppusset drakt, forsikrer Knut Freidar Reksen.