Etter å ha vært med i Fylkestinget i Sør-Trøndelag i fire valgperioder tilsammen 16 år, valgte Egil Hestnes fra Hitra (de senere årene bosatt i Trondheim) ikke å stille som kandidat til Fylkestinget for ny periode. Men interessen for samfunnsutviklinga i eget fylke og ikke minst i øyregionen, er slett ikke borte for Høyre-mannen.

- Da jeg ble spurt om jeg ville stille til valg som medlem av Fylkeskommunens Kontrollutvalg, sa jeg ja også fordi dette gir en unik mulighet for å følge utviklinga i hele fylket videre, forteller Hestnes.

Kontrollutvalgets hovedoppgave er på Fylkestingets vegne å føre løpende tilsyn med hele den fylkeskommunale forvaltninga. I Fylkestingets konstituerende møte 14.oktober ble Hestnes sammen med fire andre enstemmig valgt til å utgjøre kontrollutvalget for ny periode.

1995: Daværende Hitra-ordfører Egil Hestnes mente framtidas ferjesamband mellom Hitra og Nord-Møre bør legges til Laksåvika Kjørsvikbugen. (Foto fra HF i gamle dager)

Sveinung Gundersen (Ap), Frøya, er den eneste fra øyregionen som blir representert i selve Sør-Trøndelag Fylkesting etter høstens valg.