Sandstad kirke har nylig vært gjennom en større renovering og søndag kunne dørene åpnes igjen. Prest Lars Sperre kunne ønske fem barn velkommen til dåp. Også sju unge konfirmanter fikk forbønn sammen med diakon Heidi Fuglesøy denne vårdagen.

Hele 254 besøkende fikk oppleve solosang med Therese Ulvan, orgelmusikk fra Silvio Krauss, og kirketjener Ronny Bjørnseth fikk kirkeklokkene til å kime både før og etter gudstjenesten.

Den vakre kirken på Sandstad har fått et skikkelig løft. Foto: Tom Skare

Maler kirkene utvendig

Kirkeverge Tom Skare forteller at de nå skal i gang med grunning og maling av kirka utvendig.

– Vi starter opp med malerarbeid i neste uke. Stillasbygging vil foregå denne uka, og vi beregner å være ferdig innen utgangen av juni hvis været er med oss.

Skare forteller videre at de også er i gang med utvendig maling av kirka på Kvenvær.

– Både Sandstad og Kvenvær skal være ferdig i løpet av sommeren. Medio mai starter vi også med bygging og etablering av «Navnet Minnelund» på Melandsjø. Denne skal være ferdigstilt i sommer og åpnes for bruk på ettersommeren, informerer kirkevergen.