Klagde på flytebrygge-nei, og fikk politikernes medhold