Fergesamband Hitra/Frøya - Aure fikk ikke flertall i Stortinget