Vant livsgledeprisen: - Dette har blitt en suksess allerede fra dagen vi flyttet inn