Foreslår å redusere de kirkelige enhetene enda mer

foto