For Nils Gunnar har pårørendeskolen vært en vekker

foto