Hitra-ordfører Ole L. Haugen langet sist i uke ut mot regjeringens statsbudsjett-opplegg og mener distriktskommuner som Hitra og Frøya kan kalles budsjett-tapere, til tross for at det kan vises til både folkevekst og vekst i arbeidsplasser. Mens Høyres gruppeleder på fylkestinget, Torhild Aarbergsbotten, svarte at Hitra ikke har folketallsvekst som gir grunnlag for veksttilskudd. Nå svarer Haugen igjen.

- Når jeg påpekte at vi er en vekstkommune, helt i toppen på både lands- og fylkesstatistikken, så finner jeg absolutt grunn til å påpeke skeivheten i det å bli budsjettaper gjennom det vi tilgodeses gjennom statsbudsjettet. Jeg bygger på fakta, og jeg kan ikke se at Aarbergsbotten motsier akkurat dette. Ei heller kan jeg se at hun tilbakeviser og på langt nær dokumenterer feil i min påstand om at byer og befolkningstette strøk favoriseres på bekostning av distriktskommuner. Sistnevnte har blitt mer og mer påtakelig, mener Hitras ordfører.

- Skaun kommune er kommunen med størst prosentvis befolkningsvekst i landet, og de har vært desiderte budsjettvinnere de siste år. Skaun vokser, stort sett, på grunn av sin nærhet til Trondheim. De vokser ikke på grunn av at de har staset tungt for å få eller utvikle nye arbeidsplasser i næringslivet, slik vi har gjort og må gjøre. I siste nummer av Kommunal Rapport sier ordføreren i Skaun at han er glad for både veksttilskuddet og den store økningen av deres budsjetter, men han er samtidig klok nok og raus nok til å si at det er betenkelig, fordi den økningen de nyter godt av er tatt fra andre kommuner, altså han påpeker den samme omfordelingen som jeg har gjort, sier Haugen. Han påpeker også at Aarbergsbottens hjemkommune Ørland må kunne kalles en budsjettvinner gjennom tildelinger over statsbudsjettet.

- Ørland kommune har hatt en stikk motsatt utvikling i forhold til oss, de har gått fra å være budsjettaper til å bli den kommunen som får aller mest i vårt fylke. Og det kan hverken forklares med befolkningsvekst eller arbeidsplassvekst, så langt. Men det vet vi kommer, og det er flott. Men her er det altså åpenbart at man blir premiert på forskudd, før veksten kommer, og uten at det kan forklares på en god måte gjennom radikale endringer de siste år, i såkalte demografiske forhold d.v.s. større andel barn og/eller eldre. Tilfeldig? Nei, her er det nok villet politikk som ligger til grunn, og noen vil kanskje kalle det godt skjønn, sier Haugen.

Sist uke skrev lokalavisa at Aarbergsbotten for tida vikarierer på Stortinget. Til det sier Haugen:

- Da håper jeg hun benytter tiden godt, jeg håper hun tør å reise spørsmål og debatt om de påviselige skeivheter som finnes i omfordelingen mellom kommuner. Hun unngikk for øvrig å kommentere regjeringas forslag til endringer i eiendomsskatten, en endring som vil kunne gi oss ytterligere 10 millioner mindre å rutte med. Kanskje jeg kan håpe på at hun også tar tak i dette, eller kanskje hun synes forslaget er helt greit?