– Norsk Industri satser på marin næring. Det fastslår administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Han gleder seg over at havbruksleverandørene på et ekstraordinært årsmøte med stort flertall har vedtatt å bli i medlemsorganisasjonen Norsk Industri.

Samtidig har verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, nylig meldt overgang fra Sjømat Norge til Norsk Industri, og Stål Heggelund har nettopp tiltrådt stillingen som fagsjef for leverandørindustrien til havbruk, melder organisasjonen i en pressemelding.

Styreleder Bente Lund Jacobsen i Havbruksleverandørene sier at de er fornøyd med å bli satt ordentlig på kartet i Norsk Industri.

– Nå ser vi frem til utviklingen videre. Vekstpotensialet er så absolutt tilstede, både hos havbruksnæringen og blant leverandørene til næringen. Mye avhenger av innovasjonstakten hos aktørene selv, og samspillet mellom oss og myndighetene. Jeg ser for meg en fremtid med god vekst, god inntjening og en styrket posisjon som en innovativ del av en global havbruksnæring. Det er av grunnleggende betydning at vi, som all annen eksportindustri, sørger for å være det berømte hestehodet foran konkurrerende aktører, sier hun.

Stein Lier-Hansen understreker at økt industrialisering vil være nøkkelen til fremtidig vekst for marine næringer.

– Verdens raskt økende befolkning trenger mat. Våre medlemsbedrifter vil bidra til å dekke dette behovet på en sunn og god måte. Den produksjonsveksten som med stor sannsynlighet kommer, bidrar dessuten til gode og livskraftige kystsamfunn over hele landet. Det er et mål i seg selv for Norsk Industri at industrien skal være tilstede nær sagt over alt i landet. Industriens verdiskaping er uløselig knyttet til den velferden vi alle tar for gitt, sier han.

Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Norsk Industri organiserer ca 2 500 bedrifter med drøye 130 000 ansatte spredt over hele Norge.