Olje- og energidepartementet er i dag på omvisning ved ulike bedrifter i øyregionen. Dagen startet hos Nutrimar på Nordskaget, som bearbeider slakteavfall fra laksenæringa til nye produkter.

Olje-og energiministeren skryter av arbeidet som legges ned lokalt.

- Det er flott at Nutrimar satser på nye markeder. Slike bedrifter må vi må mer av i fremtiden for å demme opp for oljenedgangen, sier Tord Lien.

- Trenger mer støtte

Tore Remman som er salgs-og markedssjef for Nutrimar etterlyste mer hjelp til bedrifter som dem.

- Vi får ofte høre at vi har så mye penger gjennom Kverva, men det er ikke slik det fungerer. Vi er avhengige av støtte for å få lån og få utviklet nye produkter.

- Det skal ikke være størrelsen på bedriften som bestemmer om man får støtte, men ideen selv. Ofte er det etablerte bedriftene som får realisert ideene sine best, sa en enig Lien.

Ellers ønsket Nutrimar en mer stabil strømtilførsel for å opprettholde produksjonen best mulig.

- Med all utviklingen som skjer i øyregionen er det viktig at både Hitra og Frøya kommune formidler strømbehovene fra bedriftene til Trønderenergi, slik at dere får det dere trenger, oppmuntret statsråden.

- Skal hjelpe Søreng å bli ordfører

FrP-statsrådens besøk er ikke helt tilfeldig plassert i valgkampen. Også lokale Fremskrittsparti-topper som Tom Skare og Aleksander Søreng er med på besøksrunden i dag.

- Jeg vil hjelpe Aleksander Søreng (Frøya FrP) til å bli ordfører. Vi trenger en ordfører i Sør-Trøndelag. Det er det gode sjanser for på Frøya, mener Lien.