Nei til vindkraftverk på Frøya anmoder de 1.631 medlemmenepå sin facebook-side til å troppe opp i kommunestyresalen torsdag. Da skalpolitikerne ta stilling til om de vil gjennomføre en ny folkeavstemning om det skalbygges vindkraftverk på Frøya.

- Alle som har mulighet bør møte! Som det går fram avvedlegg starter møtet kl.10.00. Vår sak behandles etter personalsak oggodkjenning av protokoller. Vi opptrer selvsagt på en verdig og god måte. Detat vi er tilstede er et godt nok signal, skriver Hans Anton Grønskag påfacebook-siden.

Formannskapets innstilling til kommunestyret er å si nei tilny folkeavstemning:

Frøya kommune har mottatt og behandlet innspill /underskriftslister fraaksjonen "nei til vindkraftverk på Frøya".

Samme sak ble underlagt folkeavstemning allerede i 2005, der utfallet bleja til vindkraftverk på Frøya.

På basis av dette ble det i 2005 inngått avtale med NTE og TrønderenergiKraft AS.

Frøya kommunestyre velger å forholde seg til inngått avtale, og avviserderfor kravet fra aksjonen om ny folkeavstemning.