Sør-Trøndelag fylkeskommune ber Frøya kommune være med i et spleiselag for å bygge ut bredbåndskapasiteten på Frøya. Fylkeskommunen har fått 900 tusen kroner fra Norges forskningsråd, men er avhengig av at Frøya inngår en avtale med fylkeskommunen om å bidra med 600 tusen kroner for å utløse hele beløpet på 1,5 millioner kroner.

Pål Magne Dahlø, prosjektdriver IKT-infrastruktur hos fylkeskommunen, mener det er nok til at store deler av Frøya kan dekkes med radiobaserte bredbåndssignaler. Det vil gi oppgradert bredbåndsløsning for hustander, skoler, mindre bedrifter og fritidsboliger.

Fylkeskommunen foreslår at Nesset/Uttian – Hammarvika/Flatval – Nordskaget- og Dyrøya blir prioritert for utbygging.

Saken skal opp i neste formannskapsmøte, der rådmannen har to forslag til politikerne. Det ene er å avslå avtalen om bredbåndsutbygging, på grunn av at det ikke finnes avsatte midler til prosjektet. Men rådmannen mener at dette er et viktig prosjekt, og foreslår i tillegg at formannskapet kan bruke disposisjonsfondet til å finansiere bredbåndsutbyggingen.