Per Gundersen er fungerende rådmann i Frøya kommune etter at Ole Henrik Fjørstad er sykmeldt.

- Jeg fikk beskjed i helga, sier Gundersen til lokalavisa. Han vil ikke gå nærmere inn på årsaken til sykmeldinga og hvor lenge vikar-perioden er forventet å være.

Frøya formannskap er i dag på Mausund for å avholde møte.