Som lokalavisa meldte i går, er det fare for at all skoleskyss blir innstilt fra mandag morgen dersom det blir storstreik. Trønderbilene har i dag sendt ut endelig bekreftelse på at de ikke klarer å holde skoleruter og lokalruter i drift ved en eventuell konflikt.

Hitra kommune sender i dag ut informasjon til foreldrene om at dersom det blir streik fra mandag morgen, vil dette ramme alle elever med skoleskyss i grunnskolene på Hitra. Elever som ikke har skoleskyss skal møte på vanlig måte.

- Selv om kommunen / fylkeskommunen har ansvar for skoleskyssen, kan ikke kommunen eller fylkeskommunen organisere alternativ skyss for elevene ved en lovlig streik.Det vil ikke være anledning for ansatte ved skolene / oppvekstsentrene å ta med elever i privat bil til skolen, ut over egne barn. Dette vil kunne bli oppfattet som ulovlig organisering av transport fra kommunens side, heter det i meldinga.

Kommunen henstiller til at foreldrene så langt som praktisk mulig sørger for å få elevene på skolen til normal tid.

- Skolene vil bli holdt åpen som vanlig ved en streik. Det er etter opplæringslovens § 2-1 foreldrenes ansvar at elevene møter til undervisning på skolen.Kommunen henstiller derfor foreldrene / de foresatte om, så langt det er praktisk mulig, å sørge for at elevene møter til pliktig undervisning på skolen.