En overrasket generalsekretær Rikke Lind tok imot prisen på vegne av de mange ansatte og frivillige som står på for å redde liv - hele døgnet året rundt.

-Dette er en utrolig viktig anerkjennelse av den rollen Redningsselskapet utgjør for å skape en trygg kyst i Norge. Over tusen frivillige og ansatte vil ta dette med seg som en inspirasjon til den krevende jobben de har!, sier Rikke Lind.

Prisen ble utdelt under Beredskapskonferansen 2013 i Stavanger. Under overraskelsen sa direktør for HMS og drift i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen, at Redningsselskapet er selve grunnstammen i redningstjenesten.

Begrunnelsen

-Fra seilslkutenes tid har Redningsselskapet utført mang et heltefullt oppdrag langs den norske kysten. Selskapet har fra første stund vært kjent for å gå ut i uvær når andre søkte ly i havn. Organisasjonen har vært fornyet og forandret mye siden oppstarten, i takt med samfunnet, sier Thorvaldsen.

Beredskapskonferansen

Beredskapskonferansen ble etablert i 2009 og er en arena for nasjonal og internasjonal erfaringsutveksling og samarbeid om beredskap med fokus på offshore og annen maritimt relatert virksomhet.

FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET

Redningsselskapet er en frivillig organisasjon som driver de 42 redningsskøytene som dekker norskekysten og de to største innsjøene Mjøsa og Femunden. De siste ti årene har redningsskøytene reddet 350 liv og berget 1000 fartøy fra forlis.

I tillegg driver Redningsselskapet et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sjøsikkerheten. Mer en 30.000 barn og unge er hvert år i kontakt med sjøvettbudskapet til Redningsselskapet.