I helga inviterte Verdige Smil artister, media, støttespillere, politikere, næringslivsfolk og andre til en sammenkomst for å fortelle mer om organisasjonens engasjement. Blant underholderne var Hitras Anders Jektvik.

- Vi jobber for å bidra til at barns grunnleggende rett til å leve og utvikle seg blir oppfylt, som nedfelt i FNs konvensjon om barnets rettigheter og menneskerettighetserklæringen, forteller Margaret Moiba, som er medgrunnlegger og leder av organisasjonen Verdige Smil

Verdige Smil ønsker å sette fokus på utdanning, både for barn, ungdom og voksne.

- Vi tror utdanning er den rette veien å gå for å gi folk et godt fundament og en bedre fremtid både for seg selv og for nasjonen, sier Moiba.

I Norge jobber Verdige Smil i hovedsak med forebyggende arbeid for å bidra til å hindre at barn blir adskilt fra sine foreldre. Dette gjøres gjennom informasjonsformidling, råd og veiledningsarbeid til mennesker med fortrinnsvis minoritetsbakgrunn.

- Vi støtter familier med praktisk, sosial og emosjonell veiledning, oganiserer fritidsaktiviteter for barn og unge og gir støtte til bygging av nettverk i mangel på en storfamilie i Norge. Vi støtter og gir veiledning også om samarbeid med barnevernet, barnehager, skoler og fritidsaktiviteter, forteller Moiba.

Verdige Smil jobber både internasjonalt og nasjonalt.

- Vårt første prosjekt ble startet i Sierra Leone i 2003. Sierra Leone er blant verdens aller fattigste land hvor 1 av 8 kvinner dør i forbindelse med fødsel og 1 av 5 barn dør før fylte fem år. Her arbeider vi for å redusere mor- og barnedødelighet, seksuell mishandling av barn og kvinner, og  bidrar til å gi mennesker en ny fremtid gjennom skolegang, sier Moiba.

SE VIDEO: Anders Jektvik hadde pubikum i sin hule hånd (video fra Frøyafestivalen)

(Foto: Videomagi Ans)