Mens ledigheten synker litt på Frøya, går den opp på Hitra. Og Snillfjord har fortsatt fylkets laveste arbeidsledighet.

Det viser de siste tallene fra NAV, som sammenligner arbeidsledigheten i oktober i år mot samme måned i fjor.

På Frøya er det nå totalt 56 arbeidsledige personer. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 1 person mindre enn på samme tid i fjor.

På Hitra er nå 50 personer uten arbeid, det er 11 flere enn i fjor. Totalt er det 2,3 prosent ledighet på Hitra akkurat nå.

I Snillfjord er det kun fem personer registrert uten arbeid (+ 1 fra i fjor). Det tilsvarer 1,0 prosent ledighet og gjør dermed Snillfjord til den kommunen i Sør-Trøndelag med lavest ledighet.

Generelt for fylket melder NAV at den nedgangen i ledighet vi har opplevd sammenhende i nesten to år, nå er i ferd med å flate ut.

– Den kraftige nedgangen i ledighet vi har sett i lang tid, synes å ha stoppet litt opp. Årsakene til dette kan være flere, mangel på kvalifisert arbeidskraft i enkelte næringer og en viss usikkerhet for fremtiden, blant annet den usikre økonomiske situasjonen i Europa kan synes å virke inn, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

For første gang på lang tid en liten økning i ledigheten i industrien, dette gjelder også innen serviceyrker og barne- og ungdomsarbeidere. Ledigheten faller fortsatt i mange yrkesgrupper, særlig blant ansatte innen butikk- og salgsarbeid.