En bransjeundersøkelse viser at 82 prosent av abonnentene er svært fornøyd med renovasjonstjenestene i HAMOS-kommuner, forteller selskapet i en pressemelding. Selskapet, som også drifter renovasjonen på Frøya og Hitra, er dermed blant de som kommer best ut i en landsomfattende undersøkelse av norske renovasjonsvirksomheter.

Til sammen 28 sentrale renovasjonsvirksomheter som dekker 2,7 millioner innbyggere i 145 kommuner, deltok i år i avfallsbransjens renovasjons-benchmarking (RBM).

- Vi er svært godt fornøyd med resultatene fra undersøkelsen. Det viktigste for oss er å levere best mulig service til innbyggerne, sier driftsleder Torbjørn Evjen i HAMOS.

- Renovasjonsgebyret er ikke avgjørende

Evjen sier at HAMOS bestreber seg hele tiden på å finne den riktige balansen mellom driftseffektivitet og kvalitet på kommunens renovasjonstjenester, og driftslederem sier at de vil bruke benchmarking-resultatene til å se på om det er mulig å kutte noen kostnader på en forsvarlig måte.

- Årets RBM viser at selskapene som gjør det lettest for innbyggerne å kildesortere også er dyrest i drift. De samme selskapene scorer samtidig best på kundetilfredshet. Det tyder på at innbyggerne er villige til å godta et høyere renovasjonsgebyr om servicen oppleves som god. Det viktigste er god informasjon og effektive oppsamlings- og innsamlingssystemer, mener Evjen.

Ulike rammebetingelser fra kommune til kommune

Det kommer frem i renovasjonsbenchmarkingen at det svært ulike rammebetingelser for drift i forskjellige kommuner. Det resulterer i store variasjoner i renovasjonsgebyret. Helt opp til 1900 kroner mellom høyeste og laveste nivå.

- Likevel varierer gebyrnivået mindre enn de svært ulike rammebetingelsene for drift skulle tilsi. Dette er fordi områder med krevende rammebetingelser ofte velger rimeligere renovasjonssystemer, forklarer HAMOS i pressemeldinga.

- Bransjemåling gjør avfallsbransjen bedre

RBM-verktøyet er utviklet av bransjeorganisasjonen Avfall Norge i samarbeid med Energidata Consulting, og sammenligner tjenestestandard, miljøstandard, gebyrnivå, kundetilfredshet, driftseffektivitet, systemeffektivitet og arbeidsmiljø. Utviklingen av verktøyet startet i 2001, og benchmarkingen gjennomføres hvert andre år. Årets undersøkelse er basert på data fra 2013

- RBM gjør virksomhetene i bedre stand til å arbeide målrettet mot beste praksis, og bidrar både til mer åpenhet og nyttig erfaringsutveksling i en bransje i sterk vekst, sier Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.