Av:
  • Venke Merethe Glørstad

Stengt i snart to timer på grunn av istapper