Tror det blir tøffe tider og mer svartarbeid av den nye avgifta