Anbefaler å gjennomføre idrettsaktiviteter for barn og unge