- Disse menneskene vil gjerne betale for seg, og de føler seg som lovbrytere når de går på bussen

foto