Norges Råfisklag har lansert en ny digital «Min Side». Med denne kan hverdagen til fiskere, fiskekjøpere og fryselagre i Råfisklagets distrikt bli mer sømløs og effektiv, mener råfisklaget.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet med i lang tid. Vi er veldig fornøyde med nå å kunne sette det ut i livet og la fiskere og fiskekjøpere lære verktøyet å kjenne. Her styrker vi våre kjernetjenester, med mål om å gjøre det bedre, enklere og raskere for fiskerne, fiskekjøperne og fryselagrene, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Benedicte Nielsen.

Råfisklagets distrikt strekker seg fra Nordmøre til og med Finnmark. Samvirket omsetter fangst fra nærmere 5800 fartøy til rundt 260 fiskekjøpere/-mottak. I 2016 var samlet omsetning på hele 11,5 milliarder kroner. «Min Side» er et ledd i å gjøre denne markedsplassen mer åpen for brukerne.

– Dette digitaliseringsprosjektet utnytter de store mulighetene som ligger i teknologien. «Min side» skal gi aktørene oppdaterte tall og informasjon i sanntid, sier Nielsen.

For fiskerne betyr det, blant annet, at når fisken er levert og Råfisklaget har mottatt seddelen, så er restkvantumet på kvoten oppdatert og synlig når de logger seg inn på sin profil. Her ser de også saldoen i sanntid, det innebærer at med en gang en seddel er godkjent så vil fiskeren kunne se hvor mye penger de har til utbetaling. Kjøperne vil nå via «Min side» kunne ha løpende oversikt over utestående mot Råfisklaget og hvor mye som gjenstår før de når kredittgrensen.

- Skulle de trenge penger før opprinnelig utbetalingsdato, så kan de bestille forskudd direkte inne på siden sin – kun ved et enkelt tastetrykk, forteller råfisklaget.

Tjenesten bygger både på innspill fra brukerne og på Norges Råfisklags egne erfaringer gjennom mange år.

– Dette er et løpende prosjekt. Teknologien er i rask utvikling, og vi vet at det vil komme ideer og forslag til videreutvikling når brukerne begynner å bruke plattformen for fullt, sier Nielsen.