Redningsskøyta for Hitra og Frøya, RS "Horn Flyer", har så langt i år fått gaver tilsvarende drift i over 1.800 nautiske mil.

Det viser Redningsselskapets oversikt over gaver på nautiskmil.no. Her er vises også oversikten over alle bedriftene som har gitt sin økonomiske støtte.

Antall nautiske mil for skøytene i Trøndelag (pr. 20. november):

  • Stasjon Rørvik: RS "Harald V": 1.162

  • Stasjon Hitra: RS "Horn Flyer": 1.839

  • Stasjon TrondheiM: RS "Uni" og RS "Jens Bye": 1.099

  • Stasjon Namsos: RS "Hvaler": 142

Å drifte en redningsskøyte i en nautisk mil (1 852 meter) koster i snitt 500 kroner. Summen dekker drivstoff, vedlikehold, utstyr og mannskap på redningsskøyta som er nærmest giveren.

Redningsselskapet oppfordrer norske bedrifter til å være med på dugnaden for en trygg kyst ved å kjøpe nautiske mil til den lokale redningsskøyta til jul.

- Norge har verdens nest lengste kyststripe. Kjører du båt inn i hver fjord og rundt øyene fra sør til nord, kommer du opp i 50 000 nautiske mil – hele 92 500 kilometer. Så langt i 2017 har Redningsselskapets 50 redningsskøyter reddet livet til 30 personer, assistert over 14 600 personer på sjøen, og berget 100 fartøy fra totalforlis, påpeker Redningsselskapet.

– Nå før jul oppfordrer vi norske bedrifter til å bidra i vår dugnad for å få alle som ferdes på sjøen trygt hjem ved å kjøpe nautiske mil til drift av den nærmeste redningsskøyta, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

– Jeg håper at bedriftene utfordrer hverandre og på den måten bidrar til enda bedre beredskap langs kysten vår, sier Lind.

Også privatpersoner er velkommen til å kjøpe nautiske mil.