Sigbjørn Larsen har gått til politianmeldelse av frøyaordfører Berit Flåmo. Bakgrunnen er påstandene om at det er begått en kriminell handling som kan gå under kategorien bedrageri, i forbindelse med at ei tomt på Frøya flyplass er overdratt NMK Frøya.

I anmeldelsen står det "Anmeldelse for uriktige påstander / injurierende mot fornærmede som person."

Vil ha dementi

Hitra-Frøya skrev om saken første gang 26. august. Påstandene er også gjengitt på Frøya.no og NRK. Kilde for påstandene er et notat fra advokatfullmektig Terje Svendsen bestilt av styret i Frøya Flyplass DA, et notat det ble referet til da ordfører Berit Flåmo og tidligere styreleder i flyplass-selskapet, Martin Nilsen, orienterte formannskapet tirsdag 23. august.

- Advokatskrivet ser jeg på som et bestillingsverk, men når disse påstandene kommer ut i flere media så stammer de fra et formannskapsmøte. Da er det ordføreren som er ansvarlig for hva som blir sagt der. Derfor er det ordføreren jeg har anmeldt. Jeg har bare to mål med dette: Å få dementert det usanne som er sagt om meg, og at NMK Frøya får overta tomta, sier Sigbjørn Larsen.

Vår plikt å orientere

Ordfører Berit Flåmo forteller at kun kun kjenner til at hun er anmeldt gjennom en sms hun har mottatt fra Sigbjørn Larsen.

- Jeg må få vite mer om anmeldelsen før jeg kan si noe. Men hvis det handler om orienteringen i formannskapet, så er det vår plikt å orientere om hva som skjer i et selskap kommunen er eier i, sier Berit Flåmo.

- Det er trist å få vite at man er anmeldt. Men sånn er det når man er ordfører. Hvis noen vil anmelde kommunen for noe, så er det ordføreren som skal anmeldes, poengterer Berit Flåmo.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no