73 mot fire da sterk støtte til museets finansieringsplan ble vedtatt