Anlegget tilhører Marine Harvest, og ligger vedGrøttingsøy.

Oppdrettsselskapets egen veterinær varslet Mattilsynetom mistanken den 22.05.2012.

- Det er en sterk mistanke om PD i anlegget.Lokaliteten er nå båndlagt og selskapet får ikke lov til å flytte på laksen.Men Marine Harvest har ønske om å sanitets-slakte laksen i neste uke, og da kande søke om å flytte laksen i lukket transport, og ikke bruke ventemerder vedslakteriet, sier distriktsveterinær Steinar Johnsen til hitra-froya.no.

- Alvorlig sykdom

Mattilsynet ser alvorlig på sykdomsutbruddet.

- Det er veldig alvorlig at sykdommen har spredt segtil Frøya. Men etter at det ble innført soneinndeling, så er all laksen i dennesonen satt ut på samme tid, og laksen er så stor at den snart skal slaktes utuansett. Dersom det er flere anlegg som blir smittet så betyr det at detøkonomiske tapet blir mindre, sier Johnsen.

PD er en fiskesykdom med store økonomiske konsekvenserfor oppdrettsnæringen. Den er utbredt i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika, menMattilsynet og oppdrettsnæringen ønsker ikke at sykdommen skal etablere seglenger nord.

- Mindre sjanse for spredning

- Denne lokaliteten er testet måndelig for PD, og deter derfor stor sannsynlighet for at sykdommen er oppdaget tidlig isykdomsforløpet. Da er det mindre sjanse for smittespredning til andre anlegg. Alleanlegg på Frøya og Hitra vil nå bli testet for PD, sier Johnsen.