Da Hitra kommune trakk seg ut av aksjemarkedet, ble det vedtatt at en million kroner av den summen de nå fikk inn på bok, skulle settes av til å tur- og friluftsformål. Nå har formannskapet vedtatt hvordan pengene skal brukes, og det legges i stor grad opp til at pengene skal brukes som stimuli overfor folk og organisasjoner som gjør en innsats med å legge til rette for friluftsliv.

Det skal deles ut 5.000 kroner til alle nye gapahuker (enten som er bygget i år eller bygges i løpet av 2013. ) I tillegg blir det en premiering på 15.000 til den fineste og beste, 10.00 kroner til den nest fineste og beste, og 5.000 til den tredje fineste og beste. Det betyr at de som står bak den fineste, vil få hele 20.000 kroner fra kommunen.

Gapahukene må være allment tilgjengelige.

Les mer om hvordan de øvrige frilufts-pengene ble fordelt i fredagens papiravis.