I dag oppheves 60-sonen i Fillan like etter at man passer Kystmuseet på tur utover mot Frøya. Noen få hundre meter unna ligger «Ansneskrysset», hvor man kan ta av til Ansnes og Fjellværøy/Ulvøy.

Teknisk komite mener 60-sonen fra Fillan bør forlenges.

- Bakgrunnen er at dette er et farlig veikryss, og at hele strekningen derfra og ned til Fillan er utsatt, sier nestleder i teknisk komite, Otto Lien (PP).

Vedtaket er en henstilling til Statens vegvesen, som setter fartsgrensene.