En polititpatrulje befant seg ved Vettastrømbrua mellom Hitra og Dolmøya da en bilist valgte å kjøre over på rødt lys. Det ble en dyr affære: politiet skrev ut et forelegg på 5200 kroner.

- Det er dyrt, men så er det også en farlig ting å  gjøre. Bilisten har ingen garanti for at det ikke er noen på  vei over fra den andre siden, sier politibetjent Karl Tobias Dahlø.

Vettastrømbrua er lysregulert da det ikke er plass til møtende trafikk.