Dette er et leserinnlegg, signert Gustav Gjevik:

Øyrekka Folkehøyskole   =   Øyrekkas fremtid

Når jeg har sett oppslag i Frøya.no og i Hitra-Frøya om en mulig etablering av en folkehøyskole i Øyrekka, så blir jeg glad, og optimistisk på Øyrekkas vegne.

Bakgrunnen er rapporten fra masterfagstudentene fra NTNU, som brukte et halvt år på å se på muligheter for framtida i øyrekka.

To av gruppene var også på befaring ute i Øyrekka, reiste kollektivt, og fikk treffe noen av innbyggerne både på Sula og Mausund. De fikk se på lokale forhold, snakke med mennesker, og danne seg et inntrykk av muligheter for etableringer for framtiden. Til det beste for Øyrekka og for Frøya.  Det Masterfagstudentene så på som det mest realistiske på kort sikt," Noen ÅR" var etablering av en folkehøyskole.

Antallet på 75 elever på sikt, ble satt for at skolen i seg selv skulle bli bærekraftig, og greie seg økonomisk.

Rapporten som ble utarbeidet av John Arne Moen, på oppdrag fra Frøya kommune er meget grundig og god.

Han har lagt masterfagstudentenes arbeid til grunn for sin rapport. Rapporten beskriver nybygg av skole. Når man skal etablere en skole som skal være attraktiv så må både linjer, skolebygg og boforhold ha god standard.

Skolen skal være i bruk i 30 til 50 år fram i tid, så det er lite hensiktsmessig å ta i bruk gamle bygninger av ymse kvalitet.

Det må også være en bygningsmasse som i perioder kan samle alle lærerne og studenter under samme tak.

Denne skolen skal, hvis den blir realisert, også utdanne mennesker som er barn av foreldre som ikke er født enda.

At rådmann er positiv og nå ønsker at det nedsettes en styringsgruppe for prosjektet er bra..

I tillegg at Trøndersk Kystkompetanse skal lede prosjektet er betryggende.

Nils Jørgen Karlsen og Heidi Glørstad Nilsen er dyktige fagpersoner i sine jobber.

Enda mere betryggende hadde det vært hvis rådmann hadde valgt å foreløpig satt av inntektene fra grønne konsesjoner til en eventuell bygging av Øyrekka Folkehøyskole.

Noen av disse pengene er allerede brukt på helhetlig idrettspark.

Resten, ca. 20 mill., burde etter min mening settes av til Øyrekka Folkehøyskole.  Det ville ha signalisert en enda større vilje til prosjektet, og gitt et tydelig signal om at Øyrekka Folkehøyskole var noe Frøya kommune virkelig ønsket for Øyrekka og for Frøya.

Omsorgsboliger på Sistranda bør finansieres på annen måte.

Til Sula Grendalag og Stiftelsen Sula Fyr:

Jeg synes at dere bommer i deres kritikk av John Arne Moens rapport, som nå er Frøya Kommunes rapport.

Rapporten er godt gjenomarbeidet og troverdig.  Antallet elever bør ikke være så lavt som 50.

Bygningene bør være nye.  Disse skal brukes til 2050, og kanskje enda lengre.

Dere sier flere steder at dette ikke bør være en lokaliseringsdebatt. Og at diskusjonen ikke skal dreie seg om dyre nybygg og lokalisering. At skoletilbudet i Øyrekka er viktigst.

Men hele innlegget deres dreier seg jo om lokalisering og dyre nybygg.

Lykke til med prosjektet

Gustav Gjevik